Bạn chưa đăng nhập!

Lưu ý: Tỷ lệ quy đổi 1 Xu = 1000 đ.

Nạp thẻ bằng một trong các hình thức sau

Bước 1: 

Chuyển khoản số tiền cần nạp vào tài khoản:

Vietinbank – 0879096879 – NGUYEN DINH CHI

Bước 2: 

Điền số tiền và mã giao dịch chuyển khoản của bạn vào ô bên dưới. Sau đó,
bấm nút “Nạp ngay” để được nhân viên xác thực, sau khoảng từ 3-5 phút tiền
sẽ được cộng vào tài khoản website của bạn.

  Bạn chưa đăng nhập!

  Bước 1: 

  Chuyển khoản số tiền cần nạp vào tài khoản:
  Vietinbank – 0879096879 – NGUYEN DINH CHI

  Bước 2: 

  Điền số tiền và mã giao dịch chuyển khoản của bạn vào ô bên dưới. Sau đó,
  bấm nút “Nạp ngay” để được nhân viên xác thực, sau khoảng từ 3-5 phút tiền
  sẽ được cộng vào tài khoản website của bạn.

   Bạn chưa đăng nhập!

   Bước 1: 

   Chuyển khoản số tiền cần nạp vào tài khoản:

   Vietinbank – 0879096879 – NGUYEN DINH CHI

   Bước 2: 

   Điền số tiền và mã giao dịch chuyển khoản của bạn vào ô bên dưới. Sau đó,
   bấm nút “Nạp ngay” để được nhân viên xác thực, sau khoảng từ 3-5 phút tiền
   sẽ được cộng vào tài khoản website của bạn.

    Bạn chưa đăng nhập!