[Vòng Loại VCSA mùa xuân 2017] – Trực tiếp FFQ vs DRN (Danang Rio NewE)

+ 15:00 FFQ vs DRN (Danang Rio NewE)

+ 17:00 FFQ vs S99 (Bacninh Star99)

+ 19:00 FFQ vs AKG (Yenbai AKGaming)

Trao đổi trực tiếp bên dưới (Đăng nhập facebook để chat)