Game Việt

E-Sport
admin

[LMHT] 5 điều tối quan trọng để có thể đè bẹp bất kỳ đối thủ nào tại phiên bản 6.24

Phiên bản 6.24 là một phiên bản có độ ảnh hưởng tới lối lên đồ cũng như cấm chọn tương đối lớn, bao gồm một vài thay đổi về thích khách,...


1234