Game Online

E-Sport
admin

[Cập nhật bản 6.24] Tổng hợp các tướng được tăng sức mạnh ở mùa giải mới.

Phiên bản 6.24 cũng có khá nhiều sự thay đổi của tướng, và một vài vị tướng kém nổi bật đã được tăng sức mạnh để có cơ hội được...


12345