[Dota2] Những thay đổi ở phiên bản 7.00 (Phần 3)

Tiếp tục với sự thay đổi sức mạnh của các vị tướng nào!

Mời các bạn tiếp tục đến với những thay đổi về heroes trong phiên bản mới DOTA 2 7.00.

GYROCOPTER

 • Scepter attack thay đổi từ 1.2 thành 1.1
 • Level 10: +6% sát thương phép hoặc +150 Health
 • Level 15: +10% kháng phép hoặc +30 Damage
 • Level 20: +25 tốc chạy hoặc giảm 20% thời gian hồi chiêu
 • Level 25: +3 Homing Missile Charges hoặc +4 Flak Cannon Attacks

HUSKAR

 • Level 10: +150 Health hoặc +15 tốc chạy
 • Level 15: +30 Damage hoặc 15% hút máu
 • Level 20: +15 Strength hoặc +40 tốc đánh
 • Level 25: +100 Attack Range hoặc +400 Life Break Cast Range

INVOKER

 • EMP damage thành đổi từ Pure thành Magical
 • EMP damage per mana burned tăng từ 50% lên 60%
 • Invoke không còn là skill có thể upgrade
 • Invoke cooldown điều chỉnh từ 22/17/12/5 thành 6s
 • Invoke mana cost điều chỉnh từ 20/40/60/80 thành 60
 • Invoke không còn tiêu tốn mana khi chỉ thay đổi vị trí skill.
 • Invoke Scepter cooldown điều chỉnh từ 16/8/4/2 thành 2s
 • Invoker không còn có +6 Attribute Bonus ability tại level 25.
 • Deafening Blast không còn tự upgrade khi Reagents level 7.
 • Forged Spirits không còn xuất hiện 1 lúc 2 con khi Quas/Exort level 4.
 • Invoker không còn được passive attributes khi nâng cấp Reagents.
 • Active Exort damage ngay lập tức thay đổi từ 3/6/9/12/.. thành 4/8/12/16/..
 • Active Quas lượng HP regen ngay lập tức tăng từ 1/2/3/4/.. lên 1.5/3/4.5/6/..
 • Level 10: +15 Damage hoặc +125 Health
 • Level 15: +1 Forged Spirit Summoned hoặc +20% XP Gain
 • Level 20: +7 All Stats hoặc +35 Attack Speed
 • Level 25: AoE Deafening Blast hoặc -15s Tornado thời gian hồi chiêu

IO

 • Level 10: +10% kháng phép hoặc +6 Armor
 • Level 15: +10 Mana Regen hoặc +10 Strength
 • Level 20: +20 Health Regen hoặc +120 Gold/Min
 • Level 25: +150 Spirits Damage hoặc -40s thời gian hồi sinh

JAKIRO

 • Liquid Fire attack slow tăng từ 20/30/40/50 lên 30/40/50/60
 • Liquid Fire không còn là Unique Attack Modifier.
 • Macropyre radius tăng từ 240 lên 260
 • Level 10: +15% XP Gain hoặc +8% sát thương phép
 • Level 15: +125 Cast Range hoặc +250 Health
 • Level 20: +400 Attack Range hoặc +150 Gold/Min
 • Level 25: +1.25s Ice Path Duration hoặc -50s thời gian hồi sinh

JUGGERNAUT

 • Level 10: +150 Health hoặc +20 Damage
 • Level 15: +20 tốc đánh hoặc +6 Armor
 • Level 20: +20 tốc chạy hoặc +8 All Stats
 • Level 25: +175 Blade Fury DPS hoặc +20 Agility

KEEPER OF THE LIGHT

 • Level 10: +6 Strength hoặc +20 tốc chạy
 • Level 15: +20% XP Gain hoặc -25s thời gian hồi sinh
 • Level 20: +10% kháng phép hoặc +7 Armor
 • Level 25: +300 Cast Range hoặc +200 Illuminate Damage/Heal

KUNKKA

 • Level 10: +20 Damage hoặc +150 Mana
 • Level 15: +15 Health Regen hoặc +15 tốc chạy
 • Level 20: +300 Health hoặc +120 Gold/Min
 • Level 25: +200 Torrent AoE hoặc +25% kháng phép

LEGION COMMANDER

 • Overwhelming Odds sát thương trên mỗi heroes tăng từ 20/40/60/80 lên 30/60/90/120
 • Overwhelming Odds base damage được điều chỉnh từ 40/80/120/160 thành 40/60/80/100
 • Level 10: +7 Strength hoặc +15% XP Gain
 • Level 15: +30 Damage hoặc +20 tốc chạy
 • Level 20: +7 Armor hoặc -20s thời gian hồi sinh
 • Level 25: giảm 25% thời gian hồi chiêu hoặc +40 Duel Damage Bonus

LESHRAC

 • Lightning Storm jumps điều chỉnh từ 4/5/6/7 thành 4/6/8/10
 • Lightning Storm cast point giảm từ 0.6 xuống 0.45
 • Level 10: +125 Health hoặc +15 Movement Speed
 • Level 15: +400 Mana hoặc +8% Magic Resistance
 • Level 20: +5% Spell Amplification hoặc +12 Strength
 • Level 25: +50 Diabolic Edict Explosions hoặc +2s Lightning Storm Slow Duration

LICH

 • Frost Armor có thể tác dụng lên mọi đối tượng
 • Level 10: +125 Health hoặc +15 Movement Speed
 • Level 15: +100 Cast Range hoặc +5 All Stats
 • Level 20: +150 Damage hoặc +120 Gold/Min
 • Level 25: +25 giáp cho kỹ năng Frost Armor hoặc giảm 30% tốc đánh và tốc chạy của đối phương (cùng với kỹ năng Frost Armor)

LIFE STEALER

 • Level 10: +5 All Stats hoặc +15 Attack Speed
 • Level 15: +200 Health hoặc +25 Damage
 • Level 20: 15% Evasion hoặc +25 Movement Speed
 • Level 25: +1s Rage Duration hoặc +15 Armor

LINA

 • Level 10: +250 Mana hoặc +20 Damage
 • Level 15: -25s Respawn Time hoặc +100 Cast Range
 • Level 20: +5% Spell Amplification hoặc +150 Attack Range
 • Level 25: +1 Fiery Soul Max Stacks hoặc -4s Dragon Slave Cooldown

LION

 • Finger of Death khi có gậy xanh tăng AoE tăng từ 300 lên 325
 • Level 10: +175 Health hoặc +45 Damage
 • Level 15: +90 Gold/Min hoặc -30s Respawn Time
 • Level 20: 20% Magic Resistance hoặc +8% Spell Amplification
 • Level 25: Có thể hút mana từ 3 mục tiêu cùng lúc hoặc +20 All Stats

LONE DRUID

 • Khi biến trở lại từ True Form thành Druid Form giảm từ 1.9 xuống 0.8
 • Spirit Bear có 0.5 Mana regen.
 • Level 10: +250 Health hoặc +200 Attack Range
 • Level 15: +65 Damage hoặc +30 Spirit Bear Damage
 • Level 20: +7 Spirit Bear Armor hoặc -50s Respawn Time
 • Level 25: +1.5s Entangle Duration hoặc -10s Savage Roar Cooldown

LUNA

 • Level 10: +15 Damage hoặc +4 Armor
 • Level 15: +150 Health hoặc +40 Lucent Beam Damage
 • Level 20: +25 Attack Speed hoặc +10% Magic Resistance
 • Level 25: -4s Lucent Beam Cooldown hoặc +15 All Stats

LYCAN

 • Howl trở thành 1 buff thông thường
 • Howl duration tăng từ 10 lên 13s
 • Howl hero bonus damage giảm từ 14/26/38/50 xuống 10/15/20/25
 • Howl creep bonus damage giảm từ 5/10/15/20 xuống 4/6/8/10
 • Howl provides 50/100/150/200 Max HP áp dụng cho Heroes, 25/50/75/100 cho non-Heroes.
 • Howl sẽ gấp đôi tác dụng vào ban đêm
 • Feral Impulse không còn cho 15/20/25/30 Attack Speed.
 • Feral Impulse bonus damage điều chỉnh từ 15/20/25/30% thành 15/26/37/48% damage
 • Feral Impulse cho 1/4/7/10 HP regeneration.
 • Summoned Wolves Base Attack Time giảm từ 1.25/1.2/1.15/1.1 xuống 1.2/1.1/1.0/0.9
 • Summoned Wolves không còn cho 15 HP regen tại level 4.
 • Summoned Wolves có khả năng invisibility tại level 4.
 • Summoned Wolves có khả năng Cripple tại level 3.
 • Cripple attack speed slow tăng từ 40 lên 60
 • Level 10: +20 Damage hoặc +150 Health
 • Level 15: -20s Respawn Time hoặc +12 Strength
 • Level 20: 15% Evasion hoặc 15% Cooldown Reduction
 • Level 25: +15s Shapeshift Duration hoặc +2 Wolves Summoned

Continue…