[Giải trí] Cười không ngậm được mồm với thánh cosplay

Sau khi xem xong loạt ảnh này bạn chắc chắn sẽ phải tôn anh này là thánh Cosplay!

Anh chàng này đang làm điên đảo cộng đồng cosplay Thái Lan

Vô diện cũng phải khóc thét

Cạn lời

Qúa sáng tạo

Trung Quốc cần mời anh này về hóa trang cho nhân vật

Nhìn thôi cũng muốn ói rồi

Titan..bàn là

Lại bảo không giống đi

Khô héo lời

Trao đổi trực tiếp bên dưới (Đăng nhập facebook để chat)